منوی اصلی

علامه حسن زاده: ظهور فرج چگونه است؟

علامه حسن زاده: ظهور فرج چگونه است؟

 
علامه حسن زاده آملی :
 
اینکه شب و روز از خدایتان میخواهید : بارالها ! ظهور ِ فَرَج را برسان ، خواهان فرج هستید ، عزیزان ِ من ! بندگان ِ خوب ِ خدا ! مرد و زن ِ الهی ! فرج پیغمبر و آل پیغمبر، دستور ِخداست، قرآن خاتم انبیاست،
شما وقتی ، حقایق قرآن را در اجتماع پیاده بفرمایید، در متن زندگیتان پیاده بفرمایید، این اجتماع ، بهشت می شود و آنگاه هست که فَرَج ،  ظهور پیدا کرده است.
ظهور ِ فَرَج ، یعنی حقیقت ِ قرآن در متن اجتماع پیاده بشود.
هر حادثه ای را ، هر واقعه ای را ، به لقلقه  زبان نفرمایید که علائم ِ ظهور ِ فَرَج است. آن سِرّ الله است ، وجود حضرت انسان کامل ، حضرت بقیّة الله مهدی موعود ، سِرّ الله است. بودش ، ظهورش ، سِرّ الله است.
این انسانِ کامل ، این سِرّ الله ،که ظهور بفرماید ، کاری که او دارد این است که حقیقت ِ قرآن ِ أعلی حضرت ِخاتم الأنبیاء ، محمد مصطفی ، صلّی الله علیه و آله و سلّم  را ، در اجتماع پیاده بفرماید، این ظهور ِ فَرَج است
وشما الآن به جقایق ِ قرآن تن در بدهید بگذارید ، گفتار ِشما ، رفتارِ شما ، کسب و کارتان ، ظاهرتان ، باطنتان ، با خلق ِ خدا به آیین ِ قرآن ِ محمدی بوده باشد که این ظهور ِ فَرَج است. همه در گشایش اند .

افزودن دیدگاه جدید