منوی اصلی

پوستر حدیث: رمضان؛ میدان مسابقه برای بندگی خداوند

پوستر حدیث: رمضان؛ میدان مسابقه برای بندگی خداوند

خداوند ماه رمضان را ميدان مسابقه اى براى آفربدگان خود قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از  يكديگر پيشى گيرند

حدیث : دعا برای تعجیل فرج


امام حسن مجتبی علیه السلام
إِنَّ اَللَّهَ جَعَلَ شَهْرَ رَمَضَانَ مِضْمَاراً لِخَلْقِهِ فَيَسْتَبِقُونَ فِيهِ بِطَاعَتِهِ إِلَى مَرْضَاتِهِ
خداوند ماه رمضان را ميدان مسابقه اى براى آفربدگان خود قرار داده تا با طاعتش براى خشنودى او از  يكديگر پيشى گيرند .
تحف العقول ص236

Imam Hasan al-Mujtaba (pbuh)

Allah, the Most Majestic, the Most Glorious, has created the month of Ramadan as an arena
for His creature to compete in matters of obedience to Him to achieve His pleasure.
Tuhaf al-Uqul, p.236

 

گالری: 
پوستر حدیث: رمضان؛ میدان مسابقه برای بندگی خداوند به زبان عربی
پوستر حدیث: رمضان؛ میدان مسابقه برای بندگی خداوند به زبان انگلیسی
پوستر حدیث: رمضان؛ میدان مسابقه برای بندگی خداوند به زبان فارسی
استوری حدیث: رمضان؛ میدان مسابقه برای بندگی خداوند به زبان عربی
استوری حدیث: رمضان؛ میدان مسابقه برای بندگی خداوند به زبان انگلیسی
استوری حدیث: رمضان؛ میدان مسابقه برای بندگی خداوند به زبان فارسی

افزودن دیدگاه جدید