منوی اصلی

پوستر حدیث: دل‌ها را با خوردن و آشاميدن زياد نميرانيد

پوستر حدیث: دل‌ها را با خوردن و آشاميدن زياد نميرانيد

پوستر حدیث دل‌ها را با خوردن و آشاميدن زياد نميرانيد

پوستر حدیث: دل‌ها را با خوردن و آشاميدن زياد نميرانيد


پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله
لاَ تُمِيتُوا اَلْقُلُوبَ بِكَثْرَةِ اَلطَّعَامِ وَ اَلشَّرَابِ فَإِنَّ اَلْقُلُوبَ تَمُوتُ كَالزُّرُوعِ إِذَا كَثُرَ عَلَيْهِ اَلْمَاءُ
دل‌ها را با خوردن و آشاميدن زياد نميرانيد؛ زيرا همان‌گونه كه زراعت بر اثر آب زياد از بين می‌رود، دل‌ها نيز بر اثر پرخورى می‌ميرند.
مستدرك الوسائل  ج16 ص209
The Holy Prophet (s)
Do not make your hearts die of drinking and eating excessively, for they're like unto farms dying of over-irrigation
Mustadrak al-wasail, v. 16, p. 209

 

گالری: 
پوستر حدیث: دل‌ها را با خوردن و آشاميدن زياد نميرانيد به زبان عربی
پوستر حدیث: دل‌ها را با خوردن و آشاميدن زياد نميرانيد به زبان انگلیسی
پوستر حدیث: دل‌ها را با خوردن و آشاميدن زياد نميرانيد به زبان فارسی

افزودن دیدگاه جدید