منوی اصلی

ترتیل سوره نازعات با صدای حنانه خلفی

ترتیل سوره نازعات با صدای حنانه خلفی

ترتیل سوره نازعات

سوره نازعات هفتاد و نهمین سوره از قرآن کریم است و دارای ۴۶ آیه می باشد.


حنانه خلفی


دانلود

ترتیل کل قرآن کریم به تفکیک جزء (30 جزء)

ترتیل جزء 30 قرآن کریم به تفکیک سوره

 

افزودن دیدگاه جدید