منوی اصلی

کلیپ تصویری: بیا تا جوانم بده رخ نشانم

کلیپ تصویری: بیا تا جوانم بده رخ نشانم

کلیپ تصویری:  بیا تا جوانم بده رخ نشانم
 
با نوای: علی فانی در فراق امام زمان (عج)
 
غفلت از یار گرفتار شدن هم دارد
از شما دور شدن زار شدن هم دارد
 
هر که از چشم بیفتاد محلش ندهند
عبد آلوده شدن خار شدن هم دارد
 
عیب از ماست که هر صبح نمی بینیمش
چشم بیمار شده تار شدن هم دارد
 
آنقدر حرف در این سینه ی ما جمع شده
این همه عقده تلنبار شدن هم دارد
 
از کریمان فقرا جود و کرم می خواهند
لطف بسیار تلنبار شدن هم دارد
 
نکند منتظر مُردن مایی آقا
این بدی مانع دیدار شدن هم دارد
 
دلم جز هوایت هوایی ندارد
لبم غیر نامت نوایی ندارد
 
وضو واذان و نماز و قنوتم
بدون ولایت صفایی ندارد
 
دلی که نشد خانه ی یاس نرگس
خراب است و ویران بهایی ندارد
 
بیا تا جوانم بده رخ نشانم
که این زندگانی وفایی ندارد

 

افزودن دیدگاه جدید