منوی اصلی

پوستر حدیث: نشانه های شیعه در بیان امام صادق‌ (علیه السلام)

پوستر حدیث: نشانه های شیعه در بیان امام صادق‌ (علیه السلام)

پوستر حدیث نشانه های شیعه در بیان امام صادق‌(علیه السلام)

پوستر حدیث:  نشانه های شیعه در بیان امام صادق‌ (علیه السلام)


 
امام صادق عليه السلام
شِيعَتُنَا أَهْلُ اَلْوَرَعِ وَ اَلاِجْتِهَادِ وَ أَهْلُ اَلْوَفَاءِ وَ اَلْأَمَانَةِ وَ أَهْلُ اَلزُّهْدِ وَ اَلْعِبَادَةِ أَصْحَابُ اَلْإِحْدَى
وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً فِي اَلْيَوْمِ وَ اَللَّيْلَةِ اَلْقَائِمُونَ بِاللَّيْلِ اَلصَّائِمُونَ بِالنَّهَارِ يُزَكُّونَ أَمْوَالَهُمْ وَ يَحُجُّونَ اَلْبَيْتَ وَ يَجْتَنِبُونَ كُلَّ مُحَرَّمٍ
شيعيان ما، اهل پاكدامنى و سختكوشى و وفادارى و امانتدارى و زهد و عبادت هستند و در شب و روز، پنجاه و يك ركعت نماز مى گزارند
و شب را به عبادت مى ايستند و روز را روزه مى گيرند و زكات مالشان را مى پردازند و به حجّ خانه خدا مى روند و از هر حرامى كناره مى گيرند.
وسائل الشیعة  ج4 ص57
 
Imam Sadiq (pbuh)
Our Shia are the people of piety and diligence, loyalty and honesty,
and asceticism and worship. They perform fifty-one rak’as in a single day and night.
They pass their nights with worship and their days with fasting. They defray the zakat from their wealth,
perform the hajj, and refrain from committing any forbidden thing.
Wasail al-Shia v. 4, p 57

 

گالری: 
پوستر حدیث: نشانه های شیعه در بیان امام صادق‌ (علیه السلام) به زبان عربی
پوستر حدیث: نشانه های شیعه در بیان امام صادق‌ (علیه السلام) به زبان انگلیسی
پوستر حدیث: نشانه های شیعه در بیان امام صادق‌ (علیه السلام) به زبان فارسی
استوری حدیث: نشانه های شیعه در بیان امام صادق‌ (علیه السلام) به زبان عربی
استوری حدیث: نشانه های شیعه در بیان امام صادق‌ (علیه السلام) به زبان انگلیسی
استوری حدیث: نشانه های شیعه در بیان امام صادق‌ (علیه السلام) به زبان فارسی
زمینه حدیث: نشانه های شیعه در بیان امام صادق‌ (علیه السلام) به زبان فارسی
زمینه حدیث: نشانه های شیعه در بیان امام صادق‌ (علیه السلام) به زبان عربی
زمینه حدیث: نشانه های شیعه در بیان امام صادق‌ (علیه السلام) به زبان انگلیسی

افزودن دیدگاه جدید