منوی اصلی

پوستر حدیث: خشنودى پـدر و مـادر

پوستر حدیث: خشنودى پـدر و مـادر

پوستر حدیث: خشنودى پـدر و مـادر

پوستر حدیث: خشنودى پـدر و مـادر


 
پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله
مَنْ اَرْضى والِدَيْهِ فَقَدْ اَرْضَى اللّهَ وَمَنْ اَسْخَطَ والِدَيْهِ فَقَدْ اَسْخَطَ اللّهَ
آنکه پدر و مادرش را خشنود کند، خدا را خشنود کرده و کسی که پدر و مادر خود را به خشم آورد، خدا را به خشم آورده است
نهج الفصاحه، ح 2963
 
The Holy Prophet (s)
Whoever pleases his parents, pleases God and whoever displeases them, displeases Him
Nahj Al-Fasahah، Hadith: 2963

 

گالری: 
پوستر حدیث: خشنودى پـدر و مـادر به زبان عربی
پوستر حدیث: خشنودى پـدر و مـادر به زبان انگلیسی
پوستر حدیث: خشنودى پـدر و مـادر به زبان فارسی
استوری حدیث: خشنودى پـدر و مـادر به زبان عربی
استوری حدیث: خشنودى پـدر و مـادر به زبان انگلیسی
استوری حدیث: خشنودى پـدر و مـادر به زبان فارسی
زمینه حدیث: خشنودى پـدر و مـادر به زبان انگلیسی
زمینه حدیث: خشنودى پـدر و مـادر به زبان فارسی
زمینه حدیث: خشنودى پـدر و مـادر به زبان عربی

افزودن دیدگاه جدید