منوی اصلی

کلیپ تصویری: نقاره میزند طوس

کلیپ تصویری: نقاره میزند طوس

کلیپ تصویری: نقاره میزند طوس
 
 ای راهب کلیسا، دیگر مزن به ناقوس
 خاموش کن صدا را، نقاره میزند طوس
 
شعرخوانی سید حمیدرضا برقعی
 
ای راهب کلیسا دیـگر مــزن به نـاقوس
خاموش کن صدارا، نقاره می زند طوس
آیا مسیح ایران کــم داده مرده را جان
جانی دوبــاره بردار با ما بیا بـه پابـوس
آنجــا که خــادمینش از روی زائرینش
گرد سفــر بگیــرند با بال نــاز طاووس
خورشید آســمان ­ها در پیش گنبــد او
رنگــی ندارد آری چیزی شبیــه فانوس
رویــای ناتمامم ساعــات در حــرم بود
باقـــی عمر اما افســوس بود و کابـوس
وقتــی رسیدی آنجــا در آن حریم زیبا
زانو بزن به پای بیــدار خفته در طوس...
 
شاعر: سید حمیدرضا برقعی

 

افزودن دیدگاه جدید