منوی اصلی

نیکی به پدر و مادر باب گشایش رزق - مجتهدی تهرانی (صوت)

نیکی به پدر و مادر باب گشایش رزق - مجتهدی تهرانی (صوت)

 

 

 


سخنرانی آیت الله مجتهدی تهرانی درباره عوامل گشایش رزق و روزی

زمان: 1568 ثانیه (26:08)

افزودن دیدگاه جدید