منوی اصلی

کلیپ تصویری: خیز و ای خفته به صحرا بنگر محفل زینب

کلیپ تصویری: خیز و ای خفته به صحرا بنگر محفل زینب


خیز و ای خفته به صحرا بنگر محفل زینب
با نوای مرحوم محمدعلی کریمخانی

خیز و ای خفته به صحرا بنگر محفل زینب / به اسیری به ره شام و غمم حاصل زینب / وای عزیز دل زینب وای عزیز دل زینب / قضـا به كرب و بلا تا كشید زینب را / قدر به قیمت هستی خرید زینب را / نگو چرا ز حسینش جدا نمیگردید / خدا برای حسین آفرید زینب را / قضا کرب و بلا تا کشید زینب را 

 

افزودن دیدگاه جدید