منوی اصلی

پوستر و استوری حکمت 14 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

پوستر و استوری حکمت 14 نهج البلاغه (صوت و شرح صوتی)

نهج البلاغه،  حکمت 10

پوستر حکمت های نهج البلاغه

دانلود تصویر

متن و ترجمه حدیث

امام علی علیه السلام

مَنْ ضَيَّعَهُ اَلْأَقْرَبُ، أُتِيحَ لَهُ اَلْأَبْعَدُ
كسى را كه نزديكانش واگذارند، بيگانه او را پذيرا مى گردد.

نهج البلاغه، حکمت 14

Translate

Amir al-Muminin, Imam Ali (AS)
He who is abandoned by near ones is dear to remote ones.
Nahjul Balagha, saying no. 14

شرح صوتی حکمت 14 نهج البلاغه

پخش صوت حکمت 14 نهج البلاغه

 

شرح صوتی حکمت 14 از استاد جواد محدثی

 

 

شرح صوتی حکمت 14 از استاد محمد جواد نظافت

 

 

گالری: 
پوستر و استوری حکمت 14 نهج البلاغه به زبان عربی
پوستر و استوری حکمت 14 نهج البلاغه به زبان انگلیسی
پوستر و استوری حکمت 14 نهج البلاغه به زبان فارسی
استوری حکمت 14 نهج البلاغه به زبان عربی
استوری حکمت 14 نهج البلاغه به زبان انگلیسی
استوری حکمت 14 نهج البلاغه به زبان فارسی
پوستر زمینه حکمت 14 نهج البلاغه به زبان عربی
پوستر زمینه حکمت 14 نهج البلاغه به زبان انگلیسی
پوستر زمینه حکمت 14 نهج البلاغه به زبان فارسی

افزودن دیدگاه جدید