منوی اصلی

حدیث: پرستاری از بیمار

حدیث: پرستاری از بیمار

حدیث: پرستاری از بیمار
حدیث: پرستاری از بیمار
پیامبر اکرم (ص): هر کس یک شبانه روز از بیماری پرستاری کند، خداوند او را با ابراهیم خلیل محشور می کند.
ثواب الاعمال_ ص341

 

گالری: 
حدیث: پرستاری از بیمار

افزودن دیدگاه جدید