منوی اصلی

پوستر آیه: آنچه از نیکی‌ها به تو می‌رسد

پوستر آیه: آنچه از نیکی‌ها به تو می‌رسد

پوستر حدیث: هدر دادن آب

پوستر آیه: آنچه از نیکی‌ها به تو می‌رسد

متن آیه

قال الله تعالی:
مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
آنچه از نیکی‌ها به تو می‌رسد، از طرف خداست؛ و آنچه از بدی به تو می‌رسد، از سوی خود توست

سوره نساء، آیه 79

Arabic

قال الله تعالی
مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
سوره نساء، آیه 79

Translate

Whatever good befalls you is from Allah and whatever ill befalls you is from yourself
Surah Al-Nisa', verse 79

 

گالری: 
پوستر آیه: آنچه از نیکی‌ها به تو می‌رسد به زبان عربی
پوستر آیه: آنچه از نیکی‌ها به تو می‌رسد به زبان انگلیسی
پوستر آیه: آنچه از نیکی‌ها به تو می‌رسد به زبان فارسی

افزودن دیدگاه جدید