منوی اصلی

حدیث: اندوه نخوردن بر از دست رفته

حدیث: اندوه نخوردن بر از دست رفته

حدیث: اندوه نخوردن بر از دست رفته
حدیث: اندوه نخوردن بر از دست رفته
امام علی (ع): برای آنچه از دست رفته است اندوه به دلت راه مده، که تو را از آنچه می آید باز می دارد.
غررالحکم_ حدیث 10434
گالری: 
حدیث: اندوه نخوردن بر از دست رفته

افزودن دیدگاه جدید