منوی اصلی

حدیث: ایمان به خدا

حدیث: ایمان به خدا

حدیث: ایمان به خدا
حدیث: ایمان به خدا
امام علی (ع): ایمان هیچ بنده ای راستین نباشد مگر زمانی که اطمینان او به آنچه نزد خداست بیشتر باشد از آنچه در دست خویش دارد.
میزان الحکمه_ جلد1_ صفحه 416
گالری: 
حدیث: ایمان به خدا

افزودن دیدگاه جدید