منوی اصلی

حدیث: ریشه و میوه خردمندی

حدیث: ریشه و میوه خردمندی

حدیث: ریشه و میوه خردمندی
حدیث: ریشه و میوه خردمندی
امام علی (ع): ریشه خردمندی، اندیشه است و میوه آن سلامتی.
غررالحکم_ حدیث 3093

 

گالری: 
حدیث: ریشه و میوه خردمندی

افزودن دیدگاه جدید