منوی اصلی

حدیث: سخن ناآگاهانه

حدیث: سخن ناآگاهانه

حدیث: سخن ناآگاهانه
حدیث: سخن ناآگاهانه
امام جواد (ع): اگر نادان سخن نگوید مردم اختلاف پیدا نمی کنند.
کشف الغمه_ ج3_ ص139
گالری: 
حدیث: سخن ناآگاهانه

افزودن دیدگاه جدید