منوی اصلی

حدیث: بهشت و جهنم

حدیث: بهشت و جهنم

حدیث: بهشت و جهنم
حدیث: بهشت و جهنم
امام علی (ع): چیزی چون بهشت ندیدم که طالب آن خفته باشد و چیزی همانند آتش ندیدم که گریزان از آن، در خواب رفته باشد.
تحف العقول_ ص152
گالری: 
حدیث: بهشت و جهنم

افزودن دیدگاه جدید