منوی اصلی

رنگ آمیزی دهه فاطمیه: ماجرای سخن با فرشتگان

رنگ آمیزی دهه فاطمیه: ماجرای سخن با فرشتگان

ماجرای سخن با فرشتگان-الگوی خام

ماجرای سخن با فرشتگان-الگوی خام

متن داستان

یکی از القاب حضرت فاطمه (علیها السلام) ، محدثه است؛ یعنی کسی که فرشتگان با او سخن می گویند.
امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند: چون پیامبر صلی الله و علیه و آله رحلت نمود، غم و اندوه سختی بر فاطمه زهرا علیها السلام روی آورد که ناگوار و غیر قابل تحمل بود و کسی جز خداوند از دردها و ناراحتی های درونی آن حضرت آگاه نبود.
پس خدای منان جهت تسلای آن بزرگوار فرشته ای را مامور نمود تا با وی هم سخن و هم راز گردد؛ و مدتی به این صورت گذشت تا آن که روزی این موضوع را با همسر خود امیر مومنان علی علیه السلام در میان نهادند که فرشته ای نزد من می آید و با من مونس گشته و برای من حدیث می گوید.
امام فرمود: هرگاه متوجه شدی که او آمده است مرا آگاه کن.
پس از آن، هر زمان فرشته نزد حضرت زهرا علیها السلام وارد می شد، همسر خود، علی علیه السلام را خبر می نمود و حضرت علی علیه السلام نیز تمامی آنچه را که گفته می شد می نوشت، تا آن که یک کتاب شد و نبه نام مصحف حضرت فاطمه علیها السلام نامیده شد و تمام علوم و آنچه که انسان ها در تمام دوران نیازمند آن باشند در آن کتاب شریف موجود است.
پس امام صادق علیه السلام افزودند: کتاب مصحف نزد ما اهل بیت موجود می باشد. در حدیثی دیگر آمده است که: این مطالب که فرشته می آورد غیر از قرآن بود، و حتی آیه ای از قرآن هم در آن نبود بلکه اتفاقاتی که در آینده پیش خواهد آمد، اسم پادشاهان و فرمانروایان و چیزهای دیگر را شامل می شد.

 

 

گالری: 
رنگ آمیزی دهه فاطمیه
رنگ آمیزی دهه فاطمیه

افزودن دیدگاه جدید