منوی اصلی

حدیث: صدقه با نیّت پاک

حدیث: صدقه با نیّت پاک

حدیث: صدقه با نیّت پاک
حدیث: صدقه با نیّت پاک
امام رضا (ع): به کودک دستور ده که با دست خودش صدقه بدهد، اگر چه به اندازه تکه نانی یا یک مشت چیز اندک باشد؛
زیرا هر چیزی که در راه خدا داده می شود، هر چند کم، اگر با نیّت پاک باشد زیاد است.
میزان الحکمه_ جلد 1_ صفحه 108
گالری: 
حدیث: صدقه با نیّت پاک

افزودن دیدگاه جدید