منوی اصلی

استوری: پرستار

استوری: پرستار

استوری: پرستار

استوری: پرستار

متن

عمری از جان بپرستم شب بیماری را
گر تو یک شب به پرستاری بیمار آئی
گالری: 
استوری: پرستار
دانلود: 

افزودن دیدگاه جدید