منوی اصلی

کلیپ صوتی: حجاب فرمان فاطمه ست از گروه سرود کودکان

کلیپ صوتی: حجاب فرمان فاطمه ست از گروه سرود کودکان


دانلود

حجاب فرمان زهراست
پوشش خوب زنهاست
حجاب خوب بچه ها
می پوشه موی سر را
هم بدن زنها را
از همه نامحرما
به جز گردی صورت
تا مچ هر دوتا دست
توی قرآن نوشته
بی حجابی چه زشته
این خواسته شیطانه
چون دشمن انسانه
ای بچه های باهوش
به حرف اون ندید گوش
یادمید کارهای بد
حرف خدا کند رد

آموزش حجاب به کودکان

نقاشی برای سرود حجاب فرمان فاطمه ست

آموزش حجاب به کودکان

نقاشی حجاب برای کودکان

 

 

 

گالری: 
آموزش حجاب به کودکان
آموزش حجاب به کودکان

افزودن دیدگاه جدید