منوی اصلی

حدیث: احترام به خاطر طمع دنیا

حدیث: احترام به خاطر طمع دنیا

حدیث: احترام به خاطر طمع دنیا
حدیث: احترام به خاطر طمع دنیا
پیامبر خدا (ص): هر کس ثروتمندی را به طمع دنیای او احترام بگذارد و دوستش بدارد
خداوند بر او خشم گیرد و در طبقه پایین دوزخ با قارون در یک درجه باشد.
میزان الحکمه_ ج12_ ص420
گالری: 
حدیث: احترام به خاطر طمع دنیا

افزودن دیدگاه جدید