منوی اصلی

حدیث: حقّ زن

حدیث: حقّ زن

حدیث: حقّ زن
حدیث: حقّ زن
امام سجّاد (ع): حقّ زن این است که بدانی خداوند عزّوجلّ او را مایه آرامش و انس تو قرار داده است
و بدانی که این نعمتی است که خداوند به تو داده؛ پس او را گرامی داری و با وی نرمخو باشی.
میزان الحکمه_ ج5_ ص98
گالری: 
حدیث: حقّ زن

افزودن دیدگاه جدید