منوی اصلی

حدیث: تعیین حرام

حدیث: تعیین حرام

حدیث: تعیین حرام
حدیث: تعیین حرام
امام رضا (ع): خداوند تبارک و تعالی هیچ چیز را حرام نفرموده است، مگر اینکه در آن زیان و تلف و فسادی باشد.
الحیاة_ ج6. ص203
گالری: 
حدیث: تعیین حرام

افزودن دیدگاه جدید