منوی اصلی

حدیث: ویژگیهای خردمند و نادان

حدیث: ویژگیهای خردمند و نادان

حدیث: ویژگیهای خردمند و نادان
حدیث: ویژگیهای خردمند و نادان
امام علی (ع): خردمند، بر تلاش خود تکیه می کند، نادان، بر آرزوهایش تکیه می کند.
غررالحکم_ حدیث 1240
گالری: 
حدیث: ویژگیهای خردمند و نادان

افزودن دیدگاه جدید