منوی اصلی

حدیث: چشم داشتن به دست مردم

حدیث: چشم داشتن به دست مردم

حدیث: چشم داشتن به دست مردم
حدیث: چشم داشتن به دست مردم
پیامبر اسلام (ص): هر که چشمش به دست مردم باشد، اندوهش دراز و افسوسش پایدار شود.
میزان الحکمه_ ج3_ ص62
گالری: 
حدیث: چشم داشتن به دست مردم

افزودن دیدگاه جدید