منوی اصلی

حدیث: تربیت بدون خشم

حدیث: تربیت بدون خشم

حدیث: تربیت بدون خشم
حدیث: تربیت بدون خشم
امام علی (ع): با خشم تربیت [ممکن] نیست.
غررالحکم_ حدیث 10529
گالری: 
حدیث: تربیت بدون خشم

افزودن دیدگاه جدید