منوی اصلی

پوستر و استوری: زندگی به سبک یاس نبوی (9)

پوستر و استوری: زندگی به سبک یاس نبوی (9)

استوری: زندگی به سبک یاس نبودی

پوستر: زندگی به سبک یاس نبوی

متن

بعد از سه روز
جنگ احزاب است و مدینه در محاصره.
بانو برای بچه هایش نان تازه پخته، دلش نمی آید بدون رسول خدا (ص)
نان را بخورند، برای همین به خط مقدم جبهه، پیش پدر می رود.
پدر با صدایی خسته می گوید: «این اولین غذایی است که بعد از سه روز می خورم.»

طبقات، ج 1، ص 400

 

گالری: 
پوستر استوری: زندگی به سبک یاس نبوی (9)
پوستر زمینه: زندگی به سبک یاس نبوی (9)

افزودن دیدگاه جدید