منوی اصلی

حدیث: همنشینی با دوست بد

حدیث: همنشینی با دوست بد

حدیث: همنشینی با دوست بد
حدیث: همنشینی با دوست بد
امام علی (ع): از همنشینی با دوست بد بپرهیز،
که دوست بد، همنشین خود را به هلاکت می افکند و یار خود را به نابودی می کشاند.
غررالحکم_ حدیث 2599
گالری: 
حدیث: همنشینی با دوست بد

افزودن دیدگاه جدید