منوی اصلی

حدیث: لبخند به روی برادر مؤمن

حدیث: لبخند به روی برادر مؤمن

حدیث: لبخند به روی برادر مؤمن
حدیث: لبخند به روی برادر مؤمن
امام رضا (ع): هر که به روی برادر مؤمن خود لبخند بزند، خداوند برایش ثوابی خواهد نوشت.
مستدرک الوسائل_ ج12_ ص418
گالری: 
حدیث: لبخند به روی برادر مؤمن

افزودن دیدگاه جدید