منوی اصلی

استوری: شهادت حضرت زهرا (س) (4)

استوری: شهادت حضرت زهرا (س) (4)

روزگار بی کسی روبرومه فاطمه
بعد غم تو علی ناتمومه فاطمه
استوری شهادت حضرت زهرا (س) (1)

آتش افتاده به جان درو دیوار حرم
ضد شهیده مادرم ، شد شهیده مادرم
استوری شهادت حضرت زهرا (س) (2)

مظلوم مادر، بی کس مادر
می دوید تو کوچه، یک نفس مادر
نفسش حیدر، حیدر حیدر
حیدر حیدر، حیدر حیدر
استوری شهادت حضرت زهرا (س) (3)

در شب والفجر 8 وقتی چشممون به آب های پر طوفان
و خشمگین و ترسناک اروند افتادو لرزیدیم و ترسیدیم.
اونجا هیچ پناهگاهی، هیچ نامی
آشناتر از نام حضرت زهرا (س) نداشتیم
استوری شهادت حضرت زهرا (س) (4)

نگرانم من واسه این زخما ...
نگرانم چون خونیه نفسات!
استوری شهادت حضرت زهرا (س) (5)

دیشب تا صبح گریه کردی، گریه کردی، گریه کردی
آه، من هم با تو گریه کردم، گریه کردم گریه کردم
استوری شهادت حضرت زهرا (س) (6)

 

افزودن دیدگاه جدید