منوی اصلی

حدیث: آثار گرانی

حدیث: آثار گرانی

حدیث: آثار گرانی
حدیث: آثار گرانی
امام صادق (ع): گرانی نرخ، اخلاق را بد می کند، امانتداری را از بین می برد و انسان مسلمان را دلتنگ و بی قرار می سازد.
میزان الحکمه_ ج3_ ص493
گالری: 
حدیث: آثار گرانی

افزودن دیدگاه جدید