منوی اصلی

استوری: وابستگی به تعلقات دنیایی

استوری: وابستگی به تعلقات دنیایی

استوری: وابستگی به تعلقات دنیایی

استوری: وابستگی به تعلقات دنیایی

متن

وقتی نانوا خمیر نان را پهن می‌کند و
درون تنور می‌گذارد را دیدی که
چه اتفاقی می‌افتد؟
خمیر به سنگ‌ها می‌چسبد اما نان
هر چه پخته‌تر می‌شود، از سنگ‌ها جدا می‌شود
حکایت آدم‌ها همین است...
سختی‌های دنیا، حرارت تنور است...
و این سختی‌هاست که انسان را پخته‌تر می‌کنند...
و هر چه انسان پخته‌تر می‌شود
سنگ کمتری به خود می‌گیرد...
سنگ‌ها تعلقات دنیایی هستند...
ماشین من.. خانه من.. من.. من!!
آن‌وقت که قرار است نان را از تنور
خارج کنند سنگ‌ها را از آن می‌گیرند!!
خوشا به حال آنکه در تنور دنیا
آنقدر پخته می‌شود که به هیچ سنگی نمی‌چسبد!!
ما در زندگی به چه چسبیده‌ایم؟
سنگ ما کدام است؟
گالری: 
استوری: وابستگی به تعلقات دنیایی

افزودن دیدگاه جدید