منوی اصلی

حدیث: دشمنی نکردن با آنچه نمی دانید

حدیث: دشمنی نکردن با آنچه نمی دانید

حدیث: دشمنی نکردن با آنچه نمی دانید
حدیث: دشمنی نکردن با آنچه نمی دانید
امام علی (ع): با آنچه نمی دانید دشمنی نکنید؛ زیرا بیشتر دانش در چیزهایی است که شما نمی دانید.
غررالحکم_ حدیث 10246
گالری: 
حدیث: دشمنی نکردن با آنچه نمی دانید

افزودن دیدگاه جدید