منوی اصلی

حدیث: سرمشق دیگران

حدیث: سرمشق دیگران

حدیث: سرمشق دیگران
حدیث: سرمشق دیگران
امام علی (ع): کسی که کارهای نیکی از خود برجای نهاده که سرمشق دیگران قرار می گیرند، هرگز نمرده است.
بحارالانوار_ ج2_ ص24
گالری: 
حدیث: سرمشق دیگران

افزودن دیدگاه جدید