منوی اصلی

حدیث: پرهیز از شادی برای از دست رفتنی

حدیث: پرهیز از شادی برای از دست رفتنی

حدیث: پرهیز از شادی برای از دست رفتنی
حدیث: پرهیز از شادی برای از دست رفتنی
امام علی (ع): برای آنچه در دست داری، اما مرگ آن را در دستانت باقی نمی گذارد، شادی مکن.
میزان الحکمه_ ج5_ ص56
گالری: 
حدیث: پرهیز از شادی برای از دست رفتنی

افزودن دیدگاه جدید