منوی اصلی

جدول مراقبه‌ رجبیه/ اعمال و اذکار ماه رجب سال 1444 قمری

جدول مراقبه‌ رجبیه/ اعمال و اذکار ماه رجب سال 1444 قمری

جدول مراقبه‌ رجبیه/ اعمال و اذکار ماه رجب سال 1444 قمری

جدول مراقبه‌ رجبیه/ اعمال و اذکار ماه رجب سال 1444 قمری

اعمال آورده شده در جدول مراقبه، مخصوص کل ماه است که برای آسان شدن انجام آن و دائم الذکر بودن، به تعداد روزهای ماه تقسیم گردیده است؛ با انجام عمل هر روز، خانه‌ مربوط را علامت بزنید.
البته هرکس مطابق توان و ظرفیت خود اذکار را انتخاب کند و لازم نیست همه‌ اعمال را انجام دهید.

افزودن دیدگاه جدید