منوی اصلی

استوری: باید از جلوه‌ی او عرش منوّر باشد

استوری: باید از جلوه‌ی او عرش منوّر باشد


استوری: باید از جلوه‌ی او عرش منوّر باشد

باید از جلوه‌ی او عرش منوّر باشد
هر کسی مثل شما، دختر کوثر باشد
با نواى صابر خراسانی

افزودن دیدگاه جدید