منوی اصلی

استوری چهارشنبه های امام رضایی (22)

استوری چهارشنبه های امام رضایی (22)

امام هادی علیه السلام
کسی که امام هشتم را زیارت کند و در راه به او قطره ای باران ببارد
خداوند پیکرش را بر آتش دوزخ حرام می کند
عیون اخبار الرضا، ج 2 ، ص 260
استوری چهارشنبه های امام رضایی

افزودن دیدگاه جدید