منوی اصلی

مجموعه پوستر احادیث امام علی علیه‌السلام (2)

مجموعه پوستر احادیث امام علی علیه‌السلام (2)


خشم

حسود زود خشم می گیرد و کینه از دلش دیر می رود
امام علی (ع)



ذکر علی عباده

یاد و ذکر علی عبادت است
پیامبرا کرم (ص)



زندگی

نام علی (ع) روشنی خانه ها



با دیگری داناتری

داناترین مردم کسی است که دانش مردم را بادانش خود جمع کند
امام علی (ع)



برکت سفره


برکت سفره ها زنام علی علیه السلام است



هم نشین بد، بلاست

خشم هم نشین بسیار بدی است؛ عیب ها را آشکار
بدی ها را نزدیک و خوبی ها را دور می کند
امام علی (ع)



پرچم حضرت


زیباترین نام جهان است
 



با دیگری داناتری

اعلم الناس من جمع علم الناس الی علمه
داناترین کسی است که از دانش مردم استفاده کند
امام علی (ع)



سخن دان باش

آنچه دوست نداری درباره ات گفته شود؛ درباره دیگران مگو
امام علی (ع)

 

گالری: 

افزودن دیدگاه جدید