منوی اصلی

مجموعه پوستر ولادت امام علی علیه‌السلام (2)

مجموعه پوستر ولادت امام علی علیه‌السلام (2)
لا فتی الا علی، لا سیف الا ذوالفقار
پوستر ولادت امام علی علیه‌السلام (1)


سوگند میخورم که نبی شهر علم بود
شهری که جز علی درِ دیگر نداشته ست
پوستر ولادت امام علی علیه‌السلام (2)


زبان شاعرانت می شوم، می پرسم از خالق
چگونه آفریدت؟ کاین چنین شورآفرینی تو
پوستر ولادت امام علی علیه‌السلام (3)


نوشتم بر خاک، علی دُر نجف شد
پوستر ولادت امام علی علیه‌السلام (4)


بر بال فرستگان علی (ع) حک شده است پوستر ولادت امام علی علیه‌السلام (5)


کعبه اینجا قبله نه، قبله نماست پوستر ولادت امام علی علیه‌السلام (6)


دل را برای حب ولی آفریده اند لب را برای ذکر جَلی آفریده اند سوگند به آیه های قرآن مصطفی ما را به عشق روی علی آفریده اند پوستر ولادت امام علی علیه‌السلام (7)
سکان زمین و آسمان است علی

پوستر ولادت امام علی علیه‌السلام (8)


علی نه فاتح خیبر که فاتح دلهاست پوستر ولادت امام علی علیه‌السلام (9)

 

گالری: 
مجموعه پوستر ولادت امام علی علیه‌السلام (1)
مجموعه پوستر ولادت امام علی علیه‌السلام (2)
مجموعه پوستر ولادت امام علی علیه‌السلام (3)
مجموعه پوستر ولادت امام علی علیه‌السلام (4)
مجموعه پوستر ولادت امام علی علیه‌السلام (5)
مجموعه پوستر ولادت امام علی علیه‌السلام (6)
مجموعه پوستر ولادت امام علی علیه‌السلام (7)
مجموعه پوستر ولادت امام علی علیه‌السلام (8)
مجموعه پوستر ولادت امام علی علیه‌السلام (9)

افزودن دیدگاه جدید