منوی اصلی

پوستر آیه 32 سوره زخرف

پوستر آیه 32 سوره زخرف

پوستر آیه 2 سوره عنکبوت

پوستر آیه 32 سوره زخرف

متن آیه

رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ
رحمت پروردگارت از آنچه آنان جمع می کنند، بهتر است

سوره زخرف، آیه 32

Arabic

رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ
سوره زخرف، آیه 32

Translate

your Lord's mercy is better than what they amass
Surah Al-Zukhruf, verse 32

 

گالری: 
پوستر آیه 32 سوره زخرف به زبان عربی
پوستر آیه 32 سوره زخرف به زبان انگلیسی
پوستر آیه 32 سوره زخرف به زبان فارسی

افزودن دیدگاه جدید