منوی اصلی

کلیپ تصویری: امام جوانی که اولین بار به طور علنی بحث آزاد را بنیان‌گذاری کرد ...

کلیپ تصویری: امام جوانی که اولین بار به طور علنی بحث آزاد را بنیان‌گذاری کرد ...


کلیپ تصویری: امام جوانی که اولین بار به طور علنی بحث آزاد را بنیان‌گذاری کرد ...

برگرفته از کتاب انسان ۲۵۰ ساله؛
بیانات مقام معظم رهبری درباره‌ی زندگی سیاسی-مبارزاتی ائمه معصومین علیهم السلام

 

افزودن دیدگاه جدید