منوی اصلی

استوری: حدیث پیامبر اکرم (ص)

استوری: حدیث پیامبر اکرم (ص)

استوری: حدیث پیامبر اکرم (ص)

استوری: حدیث پیامبر اکرم (ص)

متن

پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌و‌آله: بخیل ترین، تنبل ترین، دزدترین، جفاکارترین، و عاجز ترینِ مردم از دیدگاه پیامبر را بشناسید!
بخیل ترین مردم کسی است که از کنار مسلمانی عبور می کند و به او سلام نمی کند
تنبل ترین مردم کسی است که با وجود اینکه تندرست و فارغ است، ذکر خدا را بر زبان نمی گوید
دزدترین مردم کسی است که از نماز خود می دزد. نماز چنین کسی مثل لباس کهنه ای به صورتش زده می شود
جفاکارترین امت من کسی است که نام من پیش او برده می شود و بر من درود نمی فرستد.
عاجزترین مردم کسی است که از دعا کردن دریغ می کند.
گالری: 
استوری: حدیث پیامبر اکرم (ص)

افزودن دیدگاه جدید