منوی اصلی

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت یازدهم: شکار فرصت ها

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت یازدهم: شکار فرصت ها


مجموعه تلنگر،  قسمت یازدهم: شکار فرصت ها

عنوان: شکار فرصت ها
سخنران: دکتر علیرضا هزار
ناشر: موسسه فرهنگی المنجی

 

افزودن دیدگاه جدید