منوی اصلی

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت سیزدهم: اکسیر کلمات

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت سیزدهم: اکسیر کلمات


مجموعه تلنگر،  قسمت سیزدهم: اکسیر کلمات

عنوان: اکسیر کلمات
سخنران: دکتر علیرضا هزار
ناشر: موسسه فرهنگی المنجی

 

افزودن دیدگاه جدید