منوی اصلی

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت هفدهم: پالایش گفتار

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت هفدهم: پالایش گفتار


مجموعه تلنگر، قسمت هفدهم: پالایش گفتار

عنوان: پالایش گفتار
سخنران: دکتر علیرضا هزار
ناشر: موسسه فرهنگی المنجی

 

افزودن دیدگاه جدید