منوی اصلی

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت بیست و یکم: سنجیده گویی

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت بیست و یکم: سنجیده گویی


مجموعه تلنگر، قسمت بیست و یکم: سنجیده گویی

عنوان: سنجیده گویی
سخنران: دکتر علیرضا هزار
ناشر: موسسه فرهنگی المنجی

 

افزودن دیدگاه جدید