منوی اصلی

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت بیست و دوم: ارشاد حکیمانه

سخنرانی دکتر علیرضا هزار، مجموعه تلنگر(1398)، قسمت بیست و دوم: ارشاد حکیمانه


مجموعه تلنگر، قسمت بیست و دوم: ارشاد حکیمانه

عنوان: ارشاد حکیمانه
سخنران: دکتر علیرضا هزار
ناشر: موسسه فرهنگی المنجی

 

افزودن دیدگاه جدید